Szakgimnáziumi képzéseink érettségi után
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Gondozó és Ápolóképző Szakiskola

Érettségi utáni képzésünk:

 

SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ

 

Szakképzés típusa:

érettségi vizsga után emelt szintű középfokú szakképzés

OKJ szám:

54 762 03

Elméleti tananyag képzési ideje :

60%

Gyakorlati tananyag képzési ideje:

40%

Képzési idő:

2 év

Nyári gyakorlat ideje:

160 óra

Előfeltétel:

nincs

Szintvizsga:

nincs

Egészségügyi alkalmassági követelmények:

szükségesek

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

 

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-    információk gyűjteni, információforrásokat kezelni

-    a különböző helyzetben élő emberek iránt empátiát, toleranciát kifejezni

-    segítőkész kapcsolatot teremteni, nyitott hozzáállást tanúsítani

-    konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni

-    klienseit és munkatársait motiválni

-    általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

-    a szociális problémákat felismerni, a problémákat értelmezni, feltárni

-    a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni

-    info–kommunikációs eszközöket és számítógépet használni

-    rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni

-    felmérni a közvetlen életveszélyt

-    elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti beavatkozást igénylő balesetek esetén

-    az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni

-    orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni

-    gondozási feladatokat szakszerűen elvégezni

-    megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység elvégzésében

-    segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban

-    az alapvető emberi szükségleteket felmérni

-    a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni, tárgyi feltételeit biztosítani és célszerűen használni

-    megbízás alapján kliense érdekeit képviselni

-    saját gondozási munkáját dokumentálni

-    részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában

-    megtervezni a saját és irányítása alá tartozók munkáját, ütemezni a feladatokat, a feladat megoldási folyamatot megtervezni

-    részt venni a minőségbiztosítással és a szakmai protokollokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában

-    különböző rendezvényeket, akciókat szervezni

 

A tanulmányok alatt elsajátítandó ismeretek, modulok:

 

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12

Elsősegélynyújtási feladatok

10556-16

Gondozási-ápolási feladatok

10574-16

Személyes gondoskodás

10575-12

Szociális szervezés

11497-12

Foglalkoztatás I

11499-12

Foglalkoztatás II.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

-    „Párbeszédes formában, minimum 15 gépelt oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”

-    „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 12 oldal terjedelem)”;

-    „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), legalább 12 oldal terjedelemben”;

-    „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok leadása”

-    „Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási–ápolási tevékenységről készült, minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása”;

-    „Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása”;

-    A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.

-  A szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak és gyakorlatok teljesítése

 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

- Fogyatékosok gondozója

- Gerontológiai gondozó

- Pszichiátriai gondozó

- Szociális és mentálhigiénés munkatár

MMSZ Iskola Alapítvány  |  2018 Minden jog fenntartva  |