Képzési tájékoztató
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Gondozó és Ápolóképző Szakiskola

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSÜNK 8. OSZTÁLY UTÁN 

 

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Szakképzés típusa: 8. évfolyam utáni középfokú szakképzés
OKJ szám: 34 762 01
Elméleti tananyag képzési ideje: 60%
Gyakorlati tananyag képzési ideje: 40%
Képzési idő: 3 év
Nyári gyakorlat: 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra
Előfeltétel: nincs
Szintvizsga: van
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

-köznyelvi és szakmai szöveget írni

-információk gyűjtésére

-a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

-érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

-elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre

-adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre

-klienseit motiválni

-felelősségteljes, nyitott hozzáállásra

-általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

-a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére

-a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

-módszeres, pontos munkavégzésre

-info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

-feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni

-gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni

-segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában

-segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban

-alapvető szükségleteket felmérni

-a foglalkozások szervezésében , lebonyolításában aktívan rész venni

-megbízás alapján a kiens érdekeit képviselni

-saját gondozási munkáját dokumentálni

-részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában

-az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére

-az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására

-az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

-háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

 

A tanulmányok alatt elsajátítandó ismeretek, modulok:

 

10569-16           Gondozási-ápolási alapfeladatok
10570-16           A szükségletek felmérése
10571-16           Sajátos gondozási feladatok
10572-16           Gondozási-ápolási adminisztráció
11497-12           Foglalkoztatás I.
11499-12           Foglalkoztatás II.

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

  • „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”;           (1- 1 gépelt oldal terjedelemben);
  • „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 gépelt oldal terjedelemben);
  •  „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok” 
  • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
  • A szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak és gyakorlatok teljesítése

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Szociális gondozó és ápolóként nappali ellátást és szakellátást nyújtó szociális és egészségügyi intézményekben.

 

Továbbtanulási lehetőség:

2 év alatt érettségi bizonyítvány megszerzése.

 

 

 

 

 

esti

MMSZ Iskola Alapítvány  |  2018 Minden jog fenntartva  |